نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام پايگاه هاي توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع در شهرستان بافق

اعلام پايگاه هاي توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع در شهرستان بافق


اعلام پايگاه هاي توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع در شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق ، در اين اطلاعيه با اشاره به اعمال سياستهاي حمايتي دولت براي مصرف كنندگان فراورده هاي نفتي ،بويژه ساماندهي عرضه گاز مايع و نفت سفيد ، سه پايگاه زير براي توزيع كالابرگ سوخت در بافق معرفي و تأكيد شده كه همشهريان بر اساس برنامه زمانبندي قبلي كه در اطلاعيه شركت پخش فراورده هاي نفتي اعلام شده است، به اين مراكز مراجعه نمايند.

- اداره پست بافق واقع در خيابان وحشي بافقي

-  دفاتر پستي واقع در ميدان چهارده معصوم و جنب بانك سپه

- روستاي مباركه

همچنين بر اساس اين اطلاعيه خانوارهايي كه كالابرگ مرحله سيزدهم آنها داراي تغييرات است و مي بايست تفكيك شود ، لازم است پس از اقدام از طريق اداره بازرگاني ، به اداره پست بافق مراجعه نمايند.