نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعم مصوبات شهرستان بافق در سفر دوم ریاست محترم جمهور

اعم مصوبات شهرستان بافق در سفر دوم ریاست محترم جمهور


اعم مصوبات شهرستان بافق در سفر دوم ریاست محترم جمهور

1- تسریع در گاز رسانی بافق                                                                                                                          17- محوطه سازی خانه معلم بافق

2- تخصیص یک واحد صنعتی بزرگ                                                                                                               18- تعیین منطقه نمونه گردشگری بهاباد

3- مطالعه و ارتقاء محور بافق _ بهاباد به راه اصلی                                                                                           19- احداث  وتکمیل مراکز فرهنگی

4- احداث کانون فرهنگی ، تربیتی و پژوهشی برای دانش آموزان                                                                            20- تهیه جهزیه ، احداث منازل مسکونی محرومین

5- تکمیل ورزشی کارگران بافق                                                                                                                   21- تامین پوشش تلفن همراه مسیر ریلی طبس ـ بافق

6- مطالعه و احداث خط دوم راه آهن بافق _ اردکان

7- احداث ، تجهیز و راه اندازی پلی کلینیک تامین اجتماعی بافق

8- احداث سالن ورزشی 1200 نفری بافق

9- مطالعه جاده حسن آباد (بافق) به ساغند (اردکان)

10- احداث ساختمان دادگستری

11- شروع به احداث ساختمان بخشداری بهاباد

12- یک مورد تقاطع غیر همسطح راه آهن

13- توسعه بیمارستان بافق

14- احیاء بافقتهای فرسوده

15- پرداخت و اجرای طرح های خود اشتغالی

16- افزایش ظرفیت سوئیچ تلفن همراه ، ثبت و راه اندازی سامانه BTS