نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغازعملیات ساخت و ساز سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

آغازعملیات ساخت و ساز سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق


آغازعملیات ساخت و ساز سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
عملیات ساخت و ساز سر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق آغاز شد سعید ابراهیمی عضو هیئت علمی و مدیر دفتر فنی دانشگاه گفت : این پروژه با هزینه ای بالغ بر یکصد میلیون تومان و در مدت 3 ماه ساخته می شود. وی افزود : پیمانکار این طرح شرکت مهندسی گنبد سرد یزد با رتبه ابنیه 5 می باشد که بر اساس قرارداد منعقد شده موظف است تا 20 /7/88 کار ساخت آن را به پلیان برساند و تحویل نماید
مدیر دفتر فنی واحد بافق افزود : شکل سر در بر اساس طرح A-401 مصوب از طرف دفتر فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با تغییرات جزئی در نمای آن ساخته مس شود . ابراهیمی این تغیر را نمای سفال با ترکیب سنگ عنوان کرد و ابراز داشت با توجه با ناسازگاری سنگ گرانیت سیاه با هوای گرم بافق مجبور به چنین تغییری در نمای سر در هستیم