نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز بکار نشریه جدید « امین بافق »

آغاز بکار نشریه جدید « امین بافق »


آغاز بکار نشریه جدید « امین بافق »

 طبق حکمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نشریه جدید امین بافق آغاز بکار کرد . متن حکم بدین شرح می باشد :    

 ضمن تبریک به مناسبت صدور مجوز نشریه ((امین بافق)) به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی جناب آقای محمد عباسی بافقی،این اداره کل انتظار دارد همچون گذشته که حامی فعالیتهای فرهنگی در آن شهرستان بوده اید از این نشریه که می تواند در جهت توسعه فرهنگی شهرستان گام موثری را بردارد حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورید. موفقیت و سربلندی جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

                                                                                                                                                               احمد عجمین

                                                                                                                                            مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد