نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بافق

آغاز طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، با حضور پورامینی بخشدار مرکزی و طالعی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در روستای شیطور آغاز شد.

این طرح از ۲۱ مهرماه لغایت ۲۱ آبان ماه با هدف پیشبرد طرح جامع بهسازی، سازماندهی مسکن روستایی، بهبود اماکانات رفاهی و معیشت روستا نشینان اجرا می گردد.