نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز عمليات احداث شبكه برق در پارك وحشي بافقي ( پارك بيشه در )

آغاز عمليات احداث شبكه برق در پارك وحشي بافقي ( پارك بيشه در )


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق با اعلام اين خبر گفت: روز گذشته عمليات احداث شبكه برق در محل پارك وحشي بافقي آغاز گرديد.

محمد خسرواني با اشاره به اينكه عمليات برقرساني به محل چاه آب نيز بطول 2 كيلومتر انجام شده است، افزود: طرح پارك وحشي بافقي در آبان ماه سال 90 به تاييد كميته فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري رسيد و پس از تصويب نهايي توسط دفتر فني استانداري، از ابتداي سال 1391 عملاً به مرحله اجرا درآمد.

وي تصريح كرد: براي محدوده طرح 20هكتار و براي فضاي سبز 30 هكتار در نظر گرفته شده است كه با كاشت 35 گونه درخت و درختچه اي سازگار با اقليم منطقه انجام مي گيرد.

همچنين وي خاطرنشان كرد: براي محدوده طرح يك واحد تفرج متمركز، 5 واحد زمين بازي، نمازخانه، كتابخانه، كمپ خانوادگي و ... درنظر گرفته شده است.

رئيس اداره منابع طبيعي گفت: احداث 7 عدد سكوي نماز، خريد حق انشعاب برق، حفر يك حلقه چاه، آب رساني به فاصله 5/4 كيلومتر با دبي 5 ليتر بر ثانيه، آماده سازي و زيرسازي خيابان هاي اصلي داخل پارك از ديگر اقدامات انجام شده تاكنون مي باشد.

خسرواني اقدامات بعدي در محل پارك را يادآور شد و افزود: احداث منبع ذخيره آب و ايجاد فضاي سبز در اولويت مي باشد كه پس از انتقال كامل برق به مناطق انتهايي پارك و تأمين روشنايي و رمپ ورودي و خروجي قابل انجام مي باشد.

وي با بيان اينكه براي اجراي اين طرح 90 ميليارد ريال هزينه پيش بيني شده است خاطرنشان كرد:‌ برنامه زمان بندي اجرايي طرح تهيه شده و در صورت تأمين اعتبار،‌ طرح مذكور پس از 5 سال به مرحله بهره برداري مي رسد.