نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز عملیات خاکبرداری فاز یک طرح توسعه ضلع غربی امامزاده عبدا... (ع) بافق

آغاز عملیات خاکبرداری فاز یک طرح توسعه ضلع غربی امامزاده عبدا... (ع) بافق


آغاز عملیات خاکبرداری فاز یک طرح توسعه ضلع غربی امامزاده عبدا... (ع) بافق

به گزارش روابط عمومی امامزاده عبدا.. (ع) بافق ، «اصغر فتاحی» مدیر داخلی امامزاده عبدا.. (ع) بافق با خبر آغاز خاکبرداری وساخت مجدد فاز یک طرح توسعه ضلع غربی امامزاده عبدا.. (ع) بافق افزود این طرح به مساحت بیش از 1250 متر مربع و با عمق بیش از 6 متر خاکبرداری می شود.

وی انجام خاکبرداری این صحن را بیش از 7500 متر مکعب عنوان کرد که توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

مدیر داخلی امامزاده عبدا.. (ع) بافق هزینه جاری این عملیات را بیش از چهارصد میلیون ریال عنوان کرد و افزود تمام مخارج این عملیات از در آمد امامزاده عبدا.. (ع) بافق و نذورات مردمی تامین می گردد.

فتاحی افزود :عملیات خاکبرداری این طرح تا اوایل شهریور ماه ادامه می یابد  و بعد از شفته ریزی طرح اجرای عملیات ساخت و شناژ بندی سرویس های بهداشتی آن آغاز می گردد.