نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز فعالیت کمیته گردشگری بخش مرکزی بافق

آغاز فعالیت کمیته گردشگری بخش مرکزی بافقبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی، اولین جلسه کمیته گردشگری بخش مرکزی با حضور بخشدار مرکزی، سرپرست میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان و سایر اعضا در محل بخشداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه پورامینی بخشدار مرکزی هدف از تشکیل این کمیته را ساماندهی و هماهنگ سازی فعالیت های گردشگری در حوزه بخش مرکزی که تاکنون به صورت پراکنده توسط نهادهای مختلف صورت می گرفته است دانست. وی هم چنین به برخی دیگر از اهداف و وظایف این کمیته از جمله تدوین سیاست ها و برنامه های سالیانه گردشگری بخش، معرفي و شناساندن توانايي ها و پتانسيل هاي گردشگري،آموزش و فرهنگ سازي و سایر موارد اشاره کرد.

سیدجلیل هاشمی به عنوان دبیر  و آقایان محمدعلی عبداللهی و دکتر تقی اکبرپور به عنوان اعضا ثابت جلسه معرفی گردیدند.

در ضمن مقرر گردید با توجه نیاز و ضرورت از تعدادی از مدیران و یا فعالان این حوزه به عنوان اعضای غیردائم دعوت به عمل آید.