نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

آغاز پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافقبا همکاری موسسه تحقیقات ماهیان آب شور بافق، کار پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، طرح پرورش ماهی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق که از چند ماه پیش با ساخت چهار استخر و با ظرفیت 1400 مترمکعب آغاز شده بود، با رهاسازی 8000 بچه ماهی، وارد مرحله جدید شد.

در این مرحله  تعداد 8000 قطعه بچه ماهی قزل آلا به وزن  28 تا 30 گرم در یکی از استخرهای دانشگاه رها سازی شده و طبق پیش بینی در اسفندماه آماده صید خواهد بود.

دراین طرح که با همکاری موسسه تحقیقات ماهیان آب شور بافق انجام می گیرد قرار است در فصل سرد سال ماهی قزل آلا و در فصل گرم، ماهی تیلاپیا پرورش داده شود.