نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز یکسان سازی پیش شماره مرکز تلفن خیر آباد

آغاز یکسان سازی پیش شماره مرکز تلفن خیر آباد


آغاز یکسان سازی پیش شماره مرکز تلفن خیر آباد

روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق اعلام کرد : به همت متخصصان و کارشناسان مخابرات و به منظور بهره مندی روستائیان از خدمات ، سوئیچ مرکز تلفن خیرآباد با سرمایه گذاری بالغ بر 192 میلیون ريال تعویض و توسعه و پیش شماره این مرکز تغییر یافت .

بر همین اساس پیش شماره روستاهای خیر آباد ، علی آباد ملا علیرضا، دهنوملااسماعیل،ده محمدرفیع،رحیم آباد و جعفر آباد از***3-482 به ***2-477 تغییر یافت . با وسعه و جایگزین سوئیچ و تغییر و یکسان سازی پیش شماره ها ، کیفیت ارتباطات افزایش و مشترکین از قابلیتها و خدمات موجود مخابراتی بهره مند شدند.

روستای خیر آباد در فاصله 98 کیلومتری بافق و 23 کیلومتر بهاباد قرار دارد .