نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاح 20پروژه روستایی جهاد کشاورزی بافق

افتتاح 20پروژه روستایی جهاد کشاورزی بافق


صبح امروز صورت گرفت؛


صبح امروز با حضور امام جمعه ، فرماندار و جمعی از مسئولان بافق به طور همزمان بیش از 20پروزه روستایی جهاد کشاورزی بافق به بهره برداری رسید.
این پروزه ها شامل احیاء و مرمت قنوات ، احداث استخر تنظیمی ، تجهیز چاه و کانال ، احداث کانال و ... است که در مجموع برای افتتاح آن اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 365میلون ریال از محل اعتبارات خشکسالی و استانی هزینه شده است .
امروز همچنین استخر ذخیره آب کشاورزی مزرعه شهدای قطروم با حضور امام جمعه و فرماندار و مسولان بافق مورد بهره برداری قرار گرفت .
برای این استخر اعتباری بالغ بر 210میليون ریال از محل اعتبارات خشکسالی جهاد کشاورزی  هزینه شده است .
این استخر 500متر مکعب حجم دارد و 47کشاورز برای 25هکتار زمین از آن بهره برداری می کنند.
هدف از ایجاد این طرح استفاده بهینه از آب کشاورزی و صرفه جویی در مدت زمان آبیاری عنوان شده است ./عبداللهی