نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

افزايش چشمگير اعضاء و فعاليتهاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

افزايش چشمگير اعضاء و فعاليتهاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


افزايش چشمگير اعضاء و فعاليتهاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

در راستاي پژوهش محوري در دانشگاههاي كشور و سياست ارتقاء سطح دانش تخصصي در دانشگاه آزاد اسلامي ، باشگاه پژوهشگران جوان واحد بافق با جذب دانشجويان نخبه و مخترع گامي بلند در مسير فعاليتهاي پژوهشي برداشته است .

سيدمحمدمهدي ميزان عدل معاون پژوهشي  واحد و رئيس باشگاه پژوهشگران جوا ن واحد در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي واحد گفت:

ثبت بيش از 32 عنوان اختراع كه 9عنوان اختراع آن متعلق به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد و

كسب مقام اولي آقاي محمدباقر حجتي فرد به عنوان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان در سطح منطقه چهار از افتخارات اخير اين باشگاه است.

وي افزود برگزاري كارگاه روش شناسي تحقيق با حضور 12نفر از اعضاي باشگاه ،اهداء بن خريد كتاب ،امكان استفادهاعضاي باشگاه از اينترنت بطور رايگان و اهداء لوح  تقدير و تشويق از دانشجويان پژوهشگر از اقدامات اين باشگاه بوده است.