نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان برای شهرستان بافق

افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان برای شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری  شهرستان بافق ؛ در دیدار مدیر آموزش و پرورش با فرماندار بافق مطرح شد : امسال با پیگیری های انجام شده و مساعدت اداره کل آموزش و پرورش ، سهمیه خوبی برای داوطلبین بومی استان جهت خدمت در شهرستان بافق در نظر گرفته شده است .

از این سهمیه ۹۹ نفری ( ۵۴ پسر ، ۴۵ دختر ) در پنج گروه آزمایشی در دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند شد .
قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش از داوطلبین بومی مجاز به انتخاب رشته خواست در فرصت باقی مانده نسبت به انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان اقدام نمایند.