نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

افزون بر دو هزار تن گندم در بافق برداشت شد

افزون بر دو هزار تن گندم در بافق برداشت شد


افزون بر دو هزار تن گندم در بافق برداشت شد

مدير جهاد کشاورزي بافق از پايان کار برداشت گندم از سطح بيش از 735 هکتار از اراضي کشاورزي اين شهرستان خبر داد و گفت: دو هزار و 58 تن محصول از اين ميزان سطح، برداشت شد.

محمد مهدي شطرنجي گفت: عملکرد برداشت گندم بومي از اراضي کشاورزي بخش مرکزي بافق در سالهاي قبل 2800 کيلوگرم در هر هکتار بود که با کشت ارقام جديد گندم، اين رقم به 7400 کيلوگرم رسيده است.

وي افزود: توزيع بذر اصلاح شده و انواع کود شيميايي همراه با آموزش کشاورزان از جمله اقدامات جهاد کشاورزي بافق در راستاي توسعه کمي و کيفي محصول گندم در بخش مرکزي اين شهرستان بوده است.