نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آمادگی برای برگزاری امتحانات در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

آمادگی برای برگزاری امتحانات در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


آمادگی برای برگزاری امتحانات در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به منظور ایجاد هماهنگی و آمادگی بیشتر و همچنین اطلاع از آخرین ضوابط و بخشنامه های مربوط به چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم، جلسه ای در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار گردید.

در این نشست که با حضور رئیس دانشگاه ، مدیرآموزشی ، مراقبان و رابطان امتحانی در محل سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شد، حسینعلی لازمی-رئیس واحد - طی سخنانی ضمن تشکر ازهمکاری و مساعدت عوامل اجرایی امتحانها در سالهای گذشته، به مهم بودن بحث امتحان اشاره کرده و از آنجا که سرنوشت تحصیلی دانشجو و نتیجه تلاش او در زمان امتحان مشخص می شود، خواستار دقت مراقبان امتحانی شد.