نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آمار بیمه بیکاری شهرستان بافق کمتر از شش دهم درصد است

آمار بیمه بیکاری شهرستان بافق کمتر از شش دهم درصد استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی فرماندار بافق در حاشیه کارگروه اشتغال شهرستان گفت: در سال 96قریب به دو هزار و 396 نفر بیمه شده اجباری در شهرستان داشتیم که این آمار در سال گذشته به دو هزار و 424نفر افزایش پیدا کرد که از این تعداد برای 640نفر اولین بار بیمه اشتغال ایجاد شد.

وی افزود: امسال پیگیر هستیم که در سال جاری آمار اشتغال در شهرستان به 3هزار نفر افزایش پیدا کند و ضمن اینکه با تشکیل مرتب کمیسیون کارگری آمار بیکاری در شهرستان کاهش یابد.

فرماندار بافق ادامه داد: با توجه به آمار 14 هزار و 769نفری شهرستان، آمار بیمه بیکاری به 85نفر می باشد که این آمار کمتر از شش دهم درصد است اما همین آمار پایین هم باید تقلیل پیدا کند.

زاده رحمانی با اشاره به شعار سال جاری  مبنی بر رونق تولید گفت: در راستای انجام برنامه و سیاست های دولت برای ایجاد اشتغال نیاز داریم سه بخش صنعت و معدن،خدمات و کشاورزی را در شهرستان پیش ببریم.

وی در پایان افزود: در سال جاری به بخش های خدمات و کشاورزی ورود بهتری خواهیم داشت تا ظرفیت بالقوه در این دو بخش به ظرفیت بالفعل تبدیل شود و سبب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده شود.