نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آمار دقيقي ا زتعداد بيكاران بافق نداريم

آمار دقيقي ا زتعداد بيكاران بافق نداريم


آمار دقيقي ا زتعداد بيكاران بافق نداريم

عبداللهي رئيس اداره كار و اموراجتماعي شهرستان بافق در پاسخ به پرسشي درباره تعريف كارگفت : كوشش جسمي و فكري موجود انساني براي نيل به هدف هايي غير از لذت بردن از نفس را كار مي گويند

وي شخص بيكار را كسي دانست كه در سن كارو آماده انجام فعاليت و در جستجوي كار است اما شغل مناسب خودرا بدست نياورده است

حسين عبداللهي با اكراه به تعداد آمار بيكاران در شهرستان بافق اشاره نمود و چنين دليل آورد چون مراكز كاريابي اقدام به ثبت نام از افراد فاقد شغل مي كنند در نتيجه آمار در نزد آنها مي باشد

وي تصريح كرد : در بافق دو مركز كاريابي وجود دارد و چون آنها(افراد  بیکار) در هر دو مركز ثبت نام نموده اند به درستي وضعيت روشني ندارند كه آيا توسط آن مراكزبه جايي معرفي گرديده اند يا خير

وي در پاسخ مبني بر ارائه  آماري عنوان كرد در سال 1387 تعداد 1000 نفر و در سال جاري تا كنون 400 نفر بيكار ثبت نام شده اند

رئيس اداره كارو اموراجتماعي بافق پيرامون ضوابط معرفي افراد جوياي كار به نها دها و ادارات توضيح داد : ملاك هايي چون تاريخ ثبت نام ، نوع تخصص، حرفه فرد متقاضي ، شرايط و اولويت هاي ويژه اي چون بومي بودن ، خانواده شهداء و ايثارگران ، متاهل بودن و غيره جهت معرفي افراد مد نظر قرار داد

وي مهمترين وظيفه اداره كار را چنين برشمرد رسيدگي به اختلافات شكايات بازرسي و كارفرمايي، راهنمايي كارگران و كارفرمايان در زمينه قانون كار و مقررات مربوطه ، انجام بازرسي هاي ادواري و موردي از كارگاهها به منظور تامين امنيت محيط كار و جلوگيري از حوادث و تخلفات ايمني و بهداشتي دركارها ، انجام امور مربوط به بيمه بيكاري در مورد افرادي كه بصورت غير اداري بيكار شده اند ، راهنمايي و كارفرمايان و كارگران در مورد مزد وحقوق قانونی کارگران  ، حمايت از كارفرمايان در قالب تسهيلات معافيت بيمه سهيم كارفرما از طريق اجراي ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه طبق شرایط خاص آن ، اجرای طرح کارورزی فارع التحصيلان دانشگاهي در قالب كارورز در واحدهاي متقاضي مشغول بكارميشوند. و بخشي از مزد آنها توسط دولت پرداخت ميشود و بدين طريق به كارفرما در پرداخت مزد كمك ميگردد. حمايت از بنگاههاي كوچك اقتصادي در قالب پرداخت وام و يارانه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه همكاري دستگاههاي اجرايي و بانك هاي عامل .

وي تبديل وضعيت پرسنل شركت سنگ آهن مركزي را براساس مصوبه هئيت وزيران دانست كه از طريق وزارت خارجه معادن نفت و فلزات در حال پيگيري است

وي ادامه داد : دراين طرح تنها كساني تبديل وضعيت شامل آنها خواهد شد كه به نوعي از امكانات سنگ آهن استفاده مي كنند و به عنوان مثال شركتهايي چون جهاد نصر  و شهداب چون امكانات و وسايل  آنها مجزا و متعلق به خودشان است امكان تبديل وضعيت آنها وجود ندارد

وي به اين پرسش كه آيا مجموعه ورزشي شهداء كارگر از مصوبات رياست محترم جمهوري در دور دوم است در چه مرحليه اي است گفت : حصاركشي دور زمين انجام شده و جزء مصوبات دور دوم شفر رياست جمهوري مي باشد

وي درپايان به نقش اداره كار در طرح هاي زود بازده اقتصادي اشاره كرد و آن را درراستاي حمايت دولت از بنگاههاي كوچك وزارت كار با همكاري دستگاههاي اجرايی از قبيل جهاد كشاورزي ، بازرگاني ، صنايع و معادن و  ... بانكهاي عامل دانست