نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

امامزاده

امامزاده


امامزاده

آرامگاه حضرت امامزاده عبدالله

موقعيت : مركز شهرستان بافق

شماره ثبت 901

قدمت قرن پنجم هجري

مورخان بناي  اوليه امامزاده عبدالله بافق را متعلق به قرن پنجم هجري مي دانند و از زيبايي و شكوه گنبد آن ستايش مي كنند اين زيارتگاه بقعه اي بسيار زيبا و باشكوه و گنبدي عظيم دارد كه كاشي كاري و نيز تزئينات داخلي آن قابل توجه است تزئينات داخلي از كارهاي ملاحسن نقاش باشي بافقي مي باشد  نقاشي هاي داخل گنبد كه بيانگر شيوه و تفكر ميترائسيم  در تزئين داخل گنبد بوده است متاسفانه به دليل ايينه كاري از ميان رفته است تقدير اين نقاشي ها دركتاب يادگارهاي يزد به چاپ رسيده است

گرد بودن گنبد امامزاده عبد الله بافق از نظر معماري در نيا كم نظير است . از نظر معماري ساختمان مربوط به قرن 5 هجري و با شواهد موجود تا قرن 7 مي باشد از نظر مكان در بهترين مركز شهر واقع شده و شبهاي جمعه محل رفت وآمد مومنيني است كه به زيارت امامزاده و قبور شهداي شهرستان بافق مي آيند

ساختمان و نوع معماري اين زيارتگاه ، تزئينات داخل و بيرون  آن ، وجود سنگ قرهايي از بزرگان كه برخي از آنها به قرن ششم هجري قمري ميرسيد حكايت از منزلت و جايگاه امامزاده نزد عامه مردم دارد

وجود گنبد با شكوه آن و ساير بناهاي وابسته به حرم اهميت اين بقعه متبركه را در نظرها بيشتر مي كند از حيث سبك بنا و گنبد و كاشي كاري و تزئينات داخلي هم از آثار تاريخي  و ديني در پهنه ميان يزد و كرمان به شمار ميرود 

استاد ايرج افشار در يادگاهاي يزد آثار در خور توجه امامزاده عبدالله به ترتيب ورود به امامزاده به شرح زيربيان كرده است

1- دو تخته آجر پخته كه اندازه آن بين آجر خطايي و نظامي است و بر سر در نصب است و يك قطعه سنگ در ميان آن دوتخته آجر قرار گرفته و براين دو سه آجر سه بيت شغر به خط نستعليق حك شده است

2- در وسط دو تخته آجر معرفي شده در فوق يك سنگ تراشيده به خط نسخ كه عباراتي برآن نوشته شده نصب است

    3- طاسي مسي بزرگ سقا خانه امام زاده كنده كاري شده و بردور آن مطالبي نوشته شده است

    4-سنگ تاريخ آب انبار امامزاده كه از محل نصب شده خارج گرديده است و فعلاً درانبار امامزاده نگهداري ميشود كه اندازه آن 45* 32 سانتي متر است و با خط نستعليق بران ابياتي نوشته شده است اين آب انبار به واسطه توسعه فضاي اطراف صحن مطهر امازاده عبد الله و غفلت از تاريخي  بودن آن خراب و اثري از آن باقي نماينده است و همان طور كه بدان آشاره شد متعلق به زمان شاه عباس صفوي بوده است كه تا بعد از انقلاب وجود داشت

    5- اطراف بدنه اطاقي كه مزار امامزاده در آن است با كاشي هاي مسدس لاجوردي و باحاشيه سياه و سفيدي كه كار قرن 8. و 9 كه درمساجد يزد موسوم بوده پوشيده شده و لبه غرفه هاي مشرف به صحن اصلي مزار با همين كاشي ها مزين گشته است سقف گنبد در داخل نگ آميزي و نقاشي شده است در بدنه ديوار سمت راست مرحاب گچ بري ظريفي ديده ميشود كه ايات قراني و عبارات دعايي به خط حسين يزدي و عمل جعفر استاد معمار باشي است

بر ديوار جنوبي اتاق ورودي قطعه سنگي مورخ 1295 كه مطالبي با خط نسخ بران نوشته شده و نصب گرديده است

   6- از آثار نفيس و ظريف امام زاده در بزرگ سياه رنگي است كه ميان اتاق اصلي بقعه و اتاق مدخل نصب شده است