نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

امام جمعه بافق: از ترويج بي حجابي وبي عفتي درجامعه اسلامي ايران اظهار نگراني کرد

امام جمعه بافق: از ترويج بي حجابي وبي عفتي درجامعه اسلامي ايران اظهار نگراني کرد


امام جمعه بافق: از ترويج بي حجابي وبي عفتي درجامعه اسلامي ايران اظهار نگراني کرد

امام جمعه بافق سالروز لغو امتياز تنباكو به فتواي آيت ا... ميرزا  حسن شيرازي را ياد آور شد . وی اظهار داشت  با فتواي  تاريخي اين مرجع تقليد انگليسي  به قدرت  مرجعيت  شعيه پي برد و ازآن زمان همواره در پي تضعيف  جايگاه علما و روحانيون شعيه بود و اين  عداوت  دولتهاي استعماري همچنان ادامه دارد .

ايشان با اشاره به موفقيت نيروي دريايي  جمهوري اسلامي و رزمايش  ، ولايت 89 گفت : با حركت ترفند كشورمان دراين رزمايش  باعث شد تا ناوهاي آمريكا حدود 400 كيلو متر از منطقه خليج هميشه فارس عقب نشيني كنند .

خطيب جمعه بافق با گراميداشت ايام فاطميه  وروز جهاني خانواده از ترويج بي حجابي وبي عفتي  درجامعه اسلامي ايران اظهار نگراني كردو افزود  :

امروز برخورد جدي با اين پدپده شوم كه از دسيسه هاي دشمنان عليه نظام و انقلاب اسلامي است خواسته همه مراجع علما  و مردم متدين كشورمان ودر راس آنها مقام عظماي ولايت مي باشد كه قواي سه گانه بايد تمام تلاش خودرا براي مقابله با اين توطئه فرهنگي به كار گيرند .