انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان بافق برگزار شد

شناسه : 3198004

انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان بافق برگزار شد
محمدکاظم صادقیان  با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف بافق، اظهارکرد: انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان بافق امسال همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بافق افزود: در این انتخابات از بین نامزد های شرکت کننده سیدعلی میرعلمی، سیدمحمدعباسی زاده، مرضیه دهستانی، مهدی سروش و واحدتفکری با بیشترین رای به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان بافق برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

وی گفت: اعضای اصلی هیئت رئیسه در نخستین نشست نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس اول و دوم و خزانه دار، اقدام می کنند.

وی افزود: حسین طالعی و محمدعلی وثوق نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت رئیسه اتاق اصناف بافق انتخاب شدند.

وی با اشاره به شرکت تمامی روسای اتحادیه ها در این انتخابات، گفت: در این انتخابات نماینده هایی از فرمانداری، اتاق اصناف بافق و صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان بر انجام روند انتخابات نظارت داشتند.

صادقیان با اشاره به ۱۳ اتحادیه صنفی شهرستان، افزود: طبق قانون نظام صنفی جدید انتخابات هیئت رئیسه هر ۴ سال یک بار برگزار و کلیه روسای اتحادیه ها می توانند جهت نامزدی در این انتخابات شرکت نمایند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بافق خاطرنشان کرد: از بین نامزدهای شرکت کنند ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان انتخاب می شوند.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.