نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب مدیر آموزش و پرورش شهرستان بعنوان نماینده روسای آموزش و پرورش استان

انتخاب مدیر آموزش و پرورش شهرستان بعنوان نماینده روسای آموزش و پرورش استانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش بافق، سومین نشست روسای آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق استان یزد با حضور مدیر کل وروسای نواحی ، شهرستانها ومناطق 16 گانه استان یزد درمحل پژوهشکده  تعلیم وتربیت یزد برگزار شد

دراین نشست مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد با اشاره به انتظارات جامعه از آموزش وپرورش گفت چون فعاليت ها ي اموزشي وتربيتي درمسير الهي شدن وخدائي شدن وبه سوي اهداف متعالی  وقرب خداوندي است درنتیجه انتظارات از آموزش وپرورش بی حد وحصر است

محمد کاظم رحیمی نژاد از توسعه وافزایش ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان دراستان خبردادوافزود توسعه این مدارس وضرورت واردنمودن معدل دانش آموزان درسیستم موجب تاخیر دراعلام نتایج مدارس سمپاد شده است ونتایج این مدارس درهفته آتی اعلام خواهد شد

وی به  راه اندازی 20 مدرسه قرانی با رویکرد جدید از ابتدای سال تحصیلی دراستان اشاره کرد واز مدیران آموزش وپرورش خواست برای اعتبار بخشی به این مدارس وترویج جو قرآنی درآموزش وپرورش تلاش کنند
درادامه هریک ازمعاونت های آموزش وپرورش استان راهکارها ، سیاست ها واقدامات خودرا برای ورود به سال تحصیلی جدید درزمینه های ثبت نام دانش آموزان ، ساماندهی نیروی انسانی ، ساماندهی فضا ، وضعیت پیش دبستانی ، اجرای نظام 6-3-3 ، تخصیص اعتبارات مالی ، هوشمند سازی مدارس ، فعالیت های ورزشی ، فرهنگی ، تربیتی ، بهداشتی وسواد آموزی ارائه کردند

درحاشیه این نشست با برگزاری انتخابات محمود خواجه ای از سوی روسای آموزش وپرورش به عنوان نماینده روسای شهرستان ومناطق درشورای آموزش وپرورش استان انتخاب شد .