نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

انتصاب مسئول آماده سازي و مرمت ساختمان گمرك بافق

انتصاب مسئول آماده سازي و مرمت ساختمان گمرك بافق


انتصاب مسئول آماده سازي و مرمت ساختمان گمرك بافق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ،طي حكمي از سوي فرماندار بافق "عباس ملايي پور" بعنوان مسئول آماده سازي و مرمت ساختمان گمرك  شهرستان بافق معرفي شد .