نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد

انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد


انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد تفاهم نامه همكاري مشترك امضاء كردند.
به منظور ارتباط سازنده و هماهنگي در فعاليت هاي مشترك و استفاده دو سويه از امكانات دانشگاهي ، بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد به عنوان تنها شاخه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروپا تفاهم نامه اي با چهار ماده ، بيست و سه بند و دو تبصره منعقد شد.
تبيين سياست ها و برنامه ريزي هاي لازم جهت همكاري هاي مشترك، همكاري هاي مشترك علمي پژوهشي ، برگزاري همايشها و كنفرانس هاي مشترك علمي و ... از اهداف ،   و استفاده بهينه از امكانات آموزشي در واحد جهت برگزاري برنامه ها و فعاليت هاي مشترك علمي پژوهشي و فعاليت مشترك در زمينه بازار يابي و جذب دانشجو از سياستهاي كلي اين تفاهم نامه مي باشد.