نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اهداء 455عنوان کتاب از طرف سنگ آهن مرکزی بافق به کتابخانه عمومی شهید بهشتی آهنشهر بافق

اهداء 455عنوان کتاب از طرف سنگ آهن مرکزی بافق به کتابخانه عمومی شهید بهشتی آهنشهر بافق


اهداء 455عنوان کتاب از طرف سنگ آهن مرکزی بافق به کتابخانه عمومی شهید بهشتی آهنشهر بافق
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی بافق همزمان با میلادباسعادت امام حسین(ع) وحضرت ابوالفضل العباس وسید ساجدین(ع) شرکت سنگ آهن مرکزی بافق با مساعدت ویژه مهندس احمدیه مدیرعامل محترم آن شرکت ورضایی پور مدیر روابط عمومی آن شرکت  455عنوان کتاب برای رده سنی کودکان و نوجوانان وهمچنین کتابهایی درزمینه ادبیات،روانشناسی ومذهبی به کتابخانه عمومی شهید بهشتی آهنشهر اهداء گردید البته قابل ذکر است از سال 85 تاکنون با عنایات مهندس احمدیه در کلیه امور خدماتی ورفاهی کتابخانه تغییرات قابل توجهی صورت پذیرفته است که شایسته است ازاین مسئول خدمتگزار خدوم تشکر وقدردانی به عمل آید.