نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اهم مباحث مطرح شده در دیدار فرماندار بافق با مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد

اهم مباحث مطرح شده در دیدار فرماندار بافق با مدیر کل راه و شهرسازی استان یزدافزایش سهمیه طرح اقدام ملی مسکن

تسریع در تهیه و تصویب طرح جامع شهر

مبارزه جدی تر با پدیده زمین خواری

تسریع درانجام عملیات پروژه رودخانه شور در محور یزد-بافق

افزایش تجهیزات و امکانات اداره راه و شهرسازی