نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اولين همايش جوانگرايي مديريت آموزش پرورش بافق برگزار شد

اولين همايش جوانگرايي مديريت آموزش پرورش بافق برگزار شد


اولين همايش جوانگرايي مديريت آموزش پرورش بافق برگزار شد

پيشرفت و توسعه را سريعتر پيموده و از پويايي و پايايي بيشتري برخودار گردد مديريت اموزش و پرورش بافق به منظور تحقق هرچه بهتر و بيشتر اهداف عاليه اموزش پرورش كه زير بناي همه ساختارهاي كشور را تشكيل مي دهد و درراستاي استفاده از دانايي و توانايي فرهنگيان جوان شهرستان به عنوان تجربه اي موفق همايشي را باحضوراين عزيزان برگزار نمود

در اين همايش كه ساعت 16 رو سه شنبه 26 ابان 88 در مركز اموزشي و فرهنگي فرهنگيان تشكيل شد چند تن از مسئولين شهرستان و سازمان اموزش و پرورش نيزحضور داشتند ( آقايان هاشمي معاون پژوهش و برنامه ريزي وافي رياست حراست مصبح فر رئيس گروه طرح وبرنامه و خانم عظيمي نيا مشاور جوان سازمان مهمانان مديريت دراين همايش بودنند ) گروه مشاوران جوان مديريت اموزش و پرورش با دعوت از حدو يكصد و چهل نفر از نيرو هاي جوان مديريت اموزش و پرورش بافق براي حضور در اين همايش امادگي خودرا جهت استفاده  از انديشه دانش و توانمندي انها اعلام نمود دراين مراسم  پس ازتلاوت اياتي از كلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران مدير اموزش پرورش ضمن عرض خيرمقدم به مدعوين هدف از برگزاري اين همايش را مطرح نمود

اقاي قاسمي مسئول گروه مشاوران جوان مديريت نيز ضمن تشكر از همكاري هاي بسيار خوب اقاي ميرزائي در زمينه برگزاري اين همايش نكاتي را در مورد اين همايش و اهداف ان بيا ن كرد .

در ادامه جلسه خانم عظيم نيا مشاور جوان سازمان در سخنان كوتاهي يكي از سرودهاي خويش را براي حضار قرائت نمود و سپس آقاي هاشمي معاونت پژوهش پس از برگزاري نماز جماعت اقاي مصباح فر در سخناني شيوه ها و مهارت هاي برقراري ارتباط رابه صورت  خلاصه توضيح داد .