نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اولین جلسه کمیته تبلیغات کارگروه ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در شهرستان بافق تشکیل گردید

اولین جلسه کمیته تبلیغات کارگروه ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در شهرستان بافق تشکیل گردید


اولین جلسه کمیته تبلیغات کارگروه ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در شهرستان بافق تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق جلسه کمیته تبلیغات کارگروه فرهنگ ایثاروشهادت باحضوراعضای کمیته درسالن کنفرانس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق تشکیل گردید جمالی  سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق ،  هدف ازتشکیل این جلسه رابررسی وارائه راه کارهای مناسب درزمینه تبلیغات واشاعه فرهنگ ایثاروشهادت عنوان کرد.