نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اولین نشست سازمانهای مردم نهاد فعال و مسئولين فرهنگي ادارات و نهاد هاي شهرستان بافق درفرمانداري برگزار شد.

اولین نشست سازمانهای مردم نهاد فعال و مسئولين فرهنگي ادارات و نهاد هاي شهرستان بافق درفرمانداري برگزار شد.


اولین نشست سازمانهای مردم نهاد فعال و مسئولين فرهنگي ادارات و نهاد هاي شهرستان بافق درفرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، اولین نشست سازمانهای مردم نهاد فعال شهرستان بافق با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،سرپرست فرمانداری بافق و مسئولین ونمایندگان سازمانهای مردم نهاد و مراکز فرهنگی در محل فرمانداری بافق برگزار شد.  

در ابتدای این نشست که 31 نفر از مسئولین و نمایندگان 29 سازمان مردم نهاد  فعال در حوزه فرهنگی مرتبط  حضور داشتند؛ محمدرضا قائم محمدي با اشاره به اینکه مشروعیت نظام در گرو برنامه ریزی و سیاستگزاری در راستای فعال سازي و همكاري و مشاركت سمنها است خاطرنشان ساخت:  سمن ها مکمل خدمات دولت اسلامی به مردم هستند و  در واقع دولت اسلامی را در رفع کاستی ها یاری می رسانند و این رفتار اجتماعی از سوی سمن ها، عین حفظ نظام محسوب می شود.

مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري تصريح كرد : هماهنگی در ساماندهی و اجرای برنامه های فرهنگی ایجاب می نماید که مردم و دولت همگام، منسجم و در مسیر واحد حرکت و تلاش نمایند. این امر در مورد سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه فرهنگی وابسته به هر نهاد هم مصداق عینی و عملی دارد.

وي اظهار امیدواری کرد: تنوع فعالیتها، نحوه تعامل و تبادل اطلاعات و تجارب فی مابین، به همسویی و همنوایی سمنها  در جهت تکامل، رشد افراد برای دستیابی به جامعه ای سالم منجر خواهد شد .

سرپرست فرمانداري بافق نيز در اين نشست گفت : سازمانهای مردم نهاد در سایر نقاط دنیا با انگیزه های خیرخواهانه و در جهت خدمت به انسانها پدید می آیند اما انگیزه سازمانهای مردمی در کشور ما عمدتاً براساس اعتقاد و باور به اسلام و با رویکرد دینی شکل گرفته و خدمت به مردم با توجه به روحیه ایثار، مبارزه با ظلم و فساد و برقراری عدالت برگرفته از تعالیم الهی اسلام شکل گرفته و طبیعی است که ماحصل هر دو انگیزه بهره مندی خدمت گیرندگان یعنی مردم است ، سمن ها بر اساس اعتقاد دینی خود به مردم خدمت رسانی می کنند تا نظام اسلامی دچار آسیب نشده و اختلاف طبقاتی و اقتصادی میان افراد نباشد.  

وی ایجاد ارتباط میان سازمانهای مردم نهاد در برنامه هاي فرهنگي را مورد تاكيد قرار داد  و فعالیتهای شبکه ای و به هم پیوسته و نظام مند میان گروههای همفکر را سبب پرهیز از موازی کاری و هم پوشانی در این امور و هم افزایی فعالیت آنها عنوان نمود.
در این نشست، مسئولین و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مبنی بر چگونگی بهبود روند فعالیتهای فرهنگی و همچنین استمرار و شیوه فعالیت ها اعلام داشتند.
 شایان ذکر است؛ اتفاق نظر شرکت کنندگان در استمرار نشست ها به صورت منظم و با برنامه ریزی، فراهم شدن زمینه مناسب جهت آشنایی مسئولین ادارت و نهاد ها با سازمان های مردم نهاد  از نتایج و دستاوردهای این نشست عنوان شده است. گفتنی است دومین نشست سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه فرهنگی با موضوعات بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه های همکاری و فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی با یکدیگر و امور اجتماعي فرمانداري ، اعلام ظرفیت های موجود سمن ها جهت تقویت ارتباط و تعامل با مرکز و طرح انتظارات سمن ها و مراكز  فعال حوزه فرهنگی ظرف مدت یک ماه آینده برگزار خواهد شد.