نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ايجاد تفرجگاه در محل چشمه درب گوشين توسط كميته امداد امام خميني(ره) بافق

ايجاد تفرجگاه در محل چشمه درب گوشين توسط كميته امداد امام خميني(ره) بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق جلسه اي پيرامون ايجاد تفرجگاه در محل چشمه درب گوشين توسط كميته امداد امام خميني(ره) در محل فرمانداري تشكيل گرديد.

در ابتدا عليرضا صمدي ضمن خيرمقدم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات اعضاء هدف از تشكيل جلسه را تشريح نمودند.

سپس افضلي رئيس كميته امداد امام خميني (ره) نحوه اجراي تفرجگاه را بيان نمودند.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1.    مقررگرديد كميته امداد امام خميني(ره) طرح توجيهي و اجرايي تفرجگاه را آماده و تا آخر مرداد ماه بحث و پيگيري هاي لازم به محيط زيست ارسال نمايد.

2.       مقررگرديد گزينه مطرح شده توسط منابع طبيعي در كليومتر 15 مسير بافق- قطرم نيز توسط كميته امداد مورد بررسي قرار گيرد.

3.       مقررگرديد ادارات ذيربط در صورت اخذ مجوز همكاريهاي لازم را بعمل آورند.