نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آيين روز درختكاري در بافق برگزار شد

آيين روز درختكاري در بافق برگزار شد


آيين روز درختكاري در بافق برگزار شد

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق با بيان اينكه آموزش و فرهنگ‌سازي ركن مهم توجه جامعه به اصل حفاظت از منابع طبيعي است، گفت: حفظ منابع طبيعي وظيفه‌اي همگاني بوده و تنها متوجه دولت و مسئولان نيست

عليرضا اميني  افزود: هدف از اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري را جلوگيري از فرسايش خاك و بروز سيل و احیای فضای سبز عنوان كرد.

رئيس اداره منابع طبيعي بافق گفت: اين تعداد نهال از انواع سرو ، كاج زیتون، زبان گنجشک ، اقاقیا وسنجد تلخ مي‌باشند

وي اظهار داشت: در طول هفته منابع طبيعي بیش از ده هزار اصله نهال در آيين ها و نماز جمعه شهرستان بين مردم توزيع مي‌شود.
معاون فرماندار با عنوان اينكه سنت درختكاري همواره مورد توجه بزرگان دين مبين اسلام بوده افزود: همه مردم بايد خود را مقيد به احياي اين سنت حسنه و حفظ و نگهداري از اراضي ملي و طبيعت خدا بدانند.

ملک پور با تاكيد براينكه زندگي به فضاي سبز بستگي دارد، گفت: هدف از برگزاري اين آئین ايجاد بستر مناسب، فرهنگ‌سازي در جامعه و ترغيب مردم به‌ويژه نوجوانان و جوانان براي احياي فضاهاي سبز و توسعه آنها است.

در اين آيين تعدادي نهال توسط امام جمعه ، معاون فرماندار و ساير مسئولان بافق كاشته شد