نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آگلومراسیون بافق اردیبهشت۹۲ استارت می خورد

آگلومراسیون بافق اردیبهشت۹۲ استارت می خوردبه گزارش روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، "مهندس مظفری"  جانشین مجری طرح آگلومراسیون بافق  در خصوص این پروژه گفت: از آنجاییکه پروژه آگلومراسیون بافق جزو طرح های “مهرماندگار ” تعریف شده، لازم است قبل از پایان کار دولت دهم افتتاح گردد.لذا همت مضاعف و تلاش مجموعه شرکت به ویژه مدیریت عامل وهمدلی وهمکاری سه بخش اصلی راه اندازی طرح یعنی کارفرما (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)، پیمانکار(که کنسرسیومی است بین یک شرکت ایرانی بنام کانی کاوان و شرکت چینی) ومشاور (شرکت همپای تولید) نوید بخش افتتاح این طرح در زمان مقررخواهد بود.

 

آگلومراسیون به معنی کلوخه سازی است. اولین ماشین تسمه ای کلوخه سازی دراوایل ۱۹۱۱ در کشورآمریکا ساخته شد.

توسعه این صنعت ازآنجا شروع شد که کلوخه های تولید شده آزمایش خوبی دادند. بدین معنی که بابکاربردن مواد خام اولیه کوره، بازده کوره ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و مصرف کک درهرتن آهن خام از۸۰۰ کیلوگرم به ۵۰۰ کیلوگرم تقلیل یافت.

تولید آگلومراسیون درآمریکا درسال ۱۹۵۵ از ۲۴ تن به ۵۳ تن ودرروسیه از۳۳/۸ تن درسال به ۱۱۸ تن افزایش یافت. بیش از ۷۵ درصد ازتمام پودرهای مواد معدنی درکارگاه های کلوخه سازی به کلوخه تبدیل شده و این خود باعث توسعه و گسترش آگلومراسیون ودرنتیجه بالارفتن راندمان کوره بلند شده است.

جریان کلوخه سازی تبدیل ذرات ریزو پودرــ که درسنگ معدن آهن است ــ به تکه های بزرگ است.بزرگی ۵۲ درصد ازذرات سنگ معدن چغارت بین ۱ تا ۲۵ میلیمتراست که آماده استفاده در کوره های بلند است اما بقیه بین صفرتا یک میلیمتراست که خوراک آگلومراسیون میباشد.

آگلومراسیون راه اندازی کارخانه ای است باداشتن تکنولوژی تبدیل ذرات بین صفرتا یک میلیمتربه ذرات بزرگتراز ۱ میلیمتر.به محصول بدست آمده دراین بخش آگلومره یا کلوخه گفته میشود.ازمواد مورد نیاز درفرایند آگلومراسیون  میتوان به منگنز، دولومیت، آهک و کک اشاره کرد.

 تفاوت آگلومراسیون باگندله دراین است که گندله خروجی کنستانتره است که بزرگی ذرات پودرشده درآن بین ۸۰ تا ۱۰۰ میکرون و ورودی آن عیار ۶۶ درصداست، اما آگلومراسیون به صورت مستقیم ازمحصول خردایش کارخانه قدیم بهره میبرد که بزرگی ذرات آن حداکثر یک میلیمتراست و ازمحصول عیار ۵۵تا ۶۰ درصد استفاده میکند.

سیستم عمل آگلومراسیون بدین شرح است که سنگ کارخانه قدیم پس ازخردایش وارد این قسمت شده و پس ازترکیب با مواد افزودنی ذکر شده پخته ، پس از آن تکه های کلوخه آماده دپو می شوند.

از آنجاییکه پروژه آگلومراسیون بافق جزو طرح های “مهرماندگار ” تعریف شده، لازم است قبل از پایان کار دولت دهم افتتاح گردد.لذا همت مضاعف و تلاش مجموعه شرکت به ویژه مدیریت عامل وهمدلی وهمکاری سه بخش اصلی راه اندازی طرح یعنی کارفرما (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)، پیمانکار(که کنسرسیومی است بین یک شرکت ایران بنام کانی کاوان و شرکت چینی) ومشاور(شرکت همپای تولید) نوید بخش افتتاح این طرح در زمان مقررخواهد بود.

اکنون ۸۵ درصد کارانجام شده که با تغییر اولویت هابه صورت اولویت اول استاکروریکلایمر(انباشت و برداشت)، اولویت دوم راه اندازی واحد پخت و اولویت سوم آماده سازی اتصالات و فراهم آوردن جزئیات طرح، استارت سرد –شروع آزمایشی طرح برای شناخت اشکالات و نواقص کار- در اردیبهشت سال آینده زده خواهد شد.

طرح احداث کوره بلند نیزدردستورکارقراردارد که مجوز اولیه آن ازمعاون وزیر،آقای جعفری گرفته شده و پیگیردریافت مجوز تاسیس آن هستیم که با اجرای این طرح محصول آگلومراسیون به طور مستقیم، به فولاد تبدیل شود.

توجیه اولیه تاسیس کارخانه آگلومرسیون، تهیه خوراک ذوب آهن اصفهان، فولاد میبد وفولاد زاگرس بود، اما آنچه درحقیقت به صرفه است تولید فولاد بوسیله اَیجاد کوره بلند درکنارکارخانه آگلومراسیون است. این مسئله بدلایل ذیل بسیار مقرون به صرفه است: اول اینکه گاز و خرده های کک که از فراورده های جنبی کارخانه های ذوب آهن است درهمینجا دردسترس و رایگان خواهد بود. دوم اینکه بعلت بعد مسافت امکان خردشدن وخرابی کلوخه وجود نخواهد داشت. نکته سوم اینکه هماهنگی های لازم برای تولید ومصرف بین کارخانه کلوخه سازی و کوره بلند بوجود خواهد آمد. چهارمین مسئله این است که امکان استفاده از اضافات تولیدات کوره بلند (گرد و غبار دهانه کوره بلند) درهمان محلی که تولید شده بدون نیاز به حمل، بدست می آید و نکته آخر اینکه از امکانات و تجهیزات دوکارخانه درجوارهم استفاده می شود به گونه ای که نیاز به هزینه اضافی در این زمینه نیست.

منبع:مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران