نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آگهی استخدام اداره کار و امور اجتماعی

آگهی استخدام اداره کار و امور اجتماعی


آگهی استخدام اداره کار و امور اجتماعی

 آگهی استخدام پیمانی

اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خو طبق قانون مدیریت خدمات کشوری از محل مجوز شماره 5/13682-423 مورخ 8/7/89 معاونت برنامه ریزی استانداری یزد تعداد 2 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در این اداره کل و ادارات تابعه به شرح ذیل استخدام می نماد، ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات به وب سایت این اداره کل به آدرس www.kar-yazd.ir  مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان رشته و طبقه شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

1

کارشناس روابط کار

(3-2-1)

استان یزد بافق 1 نفر

1 نفر

×

-

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

علوم اجتماعی با گرایش(پژوهشگری،ارتباطات،برنامه ریزی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی،‌علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عمومی) جامعه شناسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

حقوق با گرایش(علوم قضائی-حقوق خصوصی- معارف اسلامی و حقوق حقوق عمومی حقوق بین الملل- حقوق اسلامی)

الهیات و معارف اسلامی با گرایش(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2

کارشناس اشتغال و کاریابی

(3-2-1)

اردکان 1 نفر

1 نفر

×

-

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

علوم اجتماعی با گرایش(پژوهشگری،ارتباطات،برنامه ریزی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی،‌علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عمومی)-برنامه ریزی رفاه اجتماعی-جمعیت شناسی مردم شناسی- پژوهشگری)

اقتصاد با گرایش(علوم اقتصادی-اقتصاد نظری اقتصاد بازرگانی- اقتصاد صنعتی-اقتصاد و برنامه ریزی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی – سیستم های اقتصاد اجتماعی)

مدیریت با گرایش (دولتی و صنعتی)