نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ایجاد اشتغال گامی موثر در جهت توسعه پایدار و بازگشت معکوس جمعیت به روستاها

ایجاد اشتغال گامی موثر در جهت توسعه پایدار و بازگشت معکوس جمعیت به روستاهابه گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي بافق، داود پوراميني بخشدار مركزي به همراه مديران و روساي ادارات منابع طبيعي، بنياد مسكن و كميته امداد شهرستان به منظور شناسايي و رفع مسائل و مشكلات از روستاهاي دهستان كوشك بازديد كردند.

در اين سفر يك روزه از تعدادي از روستاهاي دهستان كوشك شامل هريسك عليا، گزستان، همسك، باغدر، ندكوه عليا، دارستان، سيدآباد و كوشك بازديد ميداني به عمل آمد و از نزديك در جريان فعاليت ها و اقدامات انجام شده توسط دهياريها و شوراها هم چنين مسائل و مشكلات اين روستاها قرار گرفتند.

در حاشيه اين بازديدها هريك دهياران و يا اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي مربوطه ضمن ارائه گزارش عملكرد خود از ابتداي كار دوره جديد، به بيان درخواست ها و مشكلات پرداختند.

در ادامه هريك مديران و روساي ادارات حاضر به سوالات و يا درخواست هاي مطرح شده از سوي دهياران و اعضاي شورا كه مرتبط با حوزه و محدوده كاري آن ها بود پاسخ داده و يا راهكارهاي قانوني لازم جهت رفع موانع را ارائه نمودند.

هم چنين در جريان اين سفر از تعدادي از خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان در روستاهاي دارستان و كوشك بازديد و مقرر گرديد تا با همكاري و مساعدت بخشداري مركزي، كميته امداد، دهياريها و شوراها اقدام لازم درجهت تأمين مايحتاج زندگي، ارائه تسهيلات  اشتغالزايي براي خودكفايي مددجويان و بهسازي و مرمت منزل مسكوني آنان به عمل آيد.

در پايان بخشدار مركزي بيان داشت: ضمن توجه به نيازها و درخواست هاي دهياريها و شوراها، اولويت اصلي بخشداري مركزي را اشتغال زايي و كارآفريني در روستاها دانست و گفت: تنها راه توسعه پايدار و بازگشت معكوس جمعيت به روستاها توجه جدي به موضوع اشتغال زايي است كه در اين رابطه مي بايست زيرساخت هاي لازم در اين خصوص تأمين گردد.