نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ب

ب


ب

اداره اطلاعات شهرستان بافق

رئيس : منصور شجاعي

مدرک : کارشناسی 

سابقه خدمت :

عناوین شغلی (سوابق کاری ):

آدرس فرمانداری : بافق - بلوار بسیج- خيابان توجيد - جنب كميته امداد

تلفن : 4223013

ستاد خبري : 113