نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باجگان روستای خیال

باجگان روستای خیال


به روایت تصویر :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، باجگان يكي از روستاهاي بخش مركزي شهرستان بافق كه در فاصله 85 كيلو متري جنوبشرقي بافق  بر روي دامنه كوه باجگان در ارتفاع 2060 متري قرار گرفته است.

سابقه تاريخي باجگان : به نقل از بعضي از منابع سابقه تاريخي اين روستا حدود پنج هزار ساله ميباشد ؛ و  به قبل از پيدايش تمدن كاريزي بر مي گردد . ولي آنچه مسلم است اين روستا سابقه تاريخي طولاني دارد  از جمله  درخت  تنومند ؛ قطور ومرتفع چنار هزار و دويست ساله باجگان كه نماد سكونت وسابقه روستا بصورت زنده وپايدار است و ديگري صنوبر  هشتصدو پنجاه ساله روستاست.وجود قلعه وبرج  كه يكي از آنهاچندين سال قبل تخريب وبجاي آن خانه بهداشت  روستا ساخته شده است.

معماري سنگي باجگان با سنگهاي بلوكي ومنظم  كه عوامل فيزيكي طبيعت به وفور وارزان در اختيار انسان قرار داده نمايي جالب جذاب وديدني بوجود آورده است.