نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازار سرمایه در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

بازار سرمایه در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


بازار سرمایه در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به منظور آشنایی دانشجویان و علاقمندان با بازار بورس و اوراق بهادار، سخنرانی با عنوان بازار سرمایه در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق، در این برنامه که با تلاش معاونت پژوهشی و با همکاری روابط عمومی در سالن دیتای دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شد، خبیری از بازار بورس یزد، برای حاضران سخن گفت.
خبیری در این سخنرانی به موضوعات پایه ایی و مفاهیم اولیه آشنایی با بازار بورس پرداخت و چگونگی سرمایه گذاری در این بازار را برای حاضران تشریح کرد.
در پایان این جلسه سخنرانی که با استقبال روبرو شده بود، دانشجویان سوال های خود را در این زمینه مطرح کردند.