نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد از بازنشستگان اداره بهزيستي شهرستان بافق

بازديد از بازنشستگان اداره بهزيستي شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی بهزیستی بافق ، به منظور سركشي و عيادت از خانواده بازنشستگان ،به همراه رئيس و چند نفر از كارمندان اداره بهزيستي بافق از خانواده دو نفر از بازنشستگان اين اداره بازديد به عمل امد و هدايايي به آنها تقديم شد.