نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد جانشين ستاد انتخابات استان از روند انجام مانور انتخاباتي دربافق

بازديد جانشين ستاد انتخابات استان از روند انجام مانور انتخاباتي دربافق


به روايت تصوير:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ، مهدي تقوايي دربازديد ازستاد انتخابات شهرستان بافق از روند اجراي برنامه ها و عملكرد اين ستاد آگاه شد .

مدير كل سياسي و انتخابات استان پس از ديدار با فرماندار و بازديد ازستاد انتخابات بافق به محلهاي برگزاري مانور آموزشي رفت و از روندبرگزاري مانور كاربران رايانه بازديد كرد.