نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد رئيس و كارشناسان شبكه بهداشت از مركز حرفه آموزي نرگس شهرستان بافق

بازديد رئيس و كارشناسان شبكه بهداشت از مركز حرفه آموزي نرگس شهرستان بافقبه  مناسبت 13 آذر، روز جهاني معلولين، مسئولين شبكه بهداشت  به همراه رئيس اداره بهزيستي و كارشناسان مربوطه از مركز حرفه آموزي نرگس شهرستان بافق بازديد كردند.

مركز حرفه آموزي نرگي ويژه معلولين ذهني دخترآموزش پذير بالاي 14 سال مي باشد كه با هدف آموزش مهارتهاي اجتماعي،مهارت هاي زندگي و آموزش هنرهاي دستي به گروه هدف تاسيس شده است