نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد فرماندار بافق از پروژه جايكا دراستان چهارمحال و بختياري

بازديد فرماندار بافق از پروژه جايكا دراستان چهارمحال و بختياريبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، فرماندار، بخشدار و رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق از اجراي پروژه جايكا در استان چهارمحال و بختياري بازديد و قابليت و پتانسيل شهرستان بافق در اجراي اين پروژه را ارزيابي كردند.

در اين بازديد كه با حضور مديركل و معاونت فني اداره منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري و نيز جانشين ژاپني پروژه جايكا در شهركرد انجام گرفت، مسئولين شهرستان بافق از نزديك با روند اجرايي پروژه مشترك ايران و ژاپن آشنا شدند.

"مهدی خاوري" فرماندار شهرستان بافق با معرفي اين شهرستان و قابليت ها و پتانسيل آن در اجراي اين پروژه، خواستار اجراي پروژه جايكا در شهرستان بافق شد.

سپس، از پروژه هاي اجرا شده در بخش بازفت بازديد بعمل آمد و توسط كارشناسان پروژه توضيحات لازم ارائه گرديد.

"سید ابراهیم حسيني" بخشدار مركزي بافق ضمن تشكر و قدرداني از مسئولين ذيربط پروژه جايكا با اشاره به سخت كوشي ژاپني ها و يزدي ها، اهميت ويژه منابع طبيعي و حفظ و احياء آن بخصوص در مناطق خشك چون شهرستان بافق را يادآور شد و از مسئولين ژاپني جهت اجراي اين پروژه در شهرستان بافق دعوت بعمل آورد.

خاطر نشان مي شود پروژه جايكا، پروژه اي است كه توسط كشور ژاپن در كشورهاي در حال توسعه با هدف مديريت مشاركتي در بخش منابع طبيعي، توسعه مشاركتي جوامع محلي و افزايش همكاري آنان به اجرا در مي آيد.