نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد فرمانده سپاه الغدير از ساختمان در دست ساخت مجتمع بهداشي درماني بسيجيان شهرستان بافق

بازديد فرمانده سپاه الغدير از ساختمان در دست ساخت مجتمع بهداشي درماني بسيجيان شهرستان بافق


بازديد فرمانده سپاه الغدير از ساختمان در دست ساخت مجتمع بهداشي درماني بسيجيان شهرستان بافق

اين مركز بهداشتي در ماني در ميدان فاطميه بافق بر روي زمين اهدائي غلامحسين برزگري پدر شهيد دكتر محمد برزگري در 3 طبقه در دست ساخت است.

براي عمليات اجرائي اين طرح با پيشرفت فيزيكي 20درصدتاكنون بالغ بر 750ميليون ريال از محل كمك هاي مردمي و اعتبارات عمراني ناحيه مقاومت بسيج بافق هزينه شده است.

تكميل اين مركز به 4ميليارد ريال ديگر نياز دارد.

سردار الله دادي ضمن بررسي مسائل و مشكلات اجرائي اين مجتمع بهداشتي درماني بر ضرورت تسريع در عمليات اجرائي آن تاكيد وبراي تامين نيروي انساني و تجهيز آن قول مساعدت داد.