نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد مدير عامل راه آهن ج.ا.ا از پروژه دو خطه بافق-میبد-زرین شهر

بازديد مدير عامل راه آهن ج.ا.ا از پروژه دو خطه بافق-میبد-زرین شهرعبدالعلي صاحب محمدي معاون وزير راه وشهرسازي و مدير عامل راه آهن ج.ا.ا، فلاح زاده استاندار يزد ، محمد دهقانپور مديركل راه آهن يزد وديگر مسئولين محلي از پروژه دو خطه بافق – ميبد – زرين شهر بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه آهن يزد مدير عامل راه آهن ج.ا.ااز نقش تعيين كننده  راه آهن يزد در توسعه فعاليتهاي ريلي كشور  خبردادوگفت : به دليل افزايش ظرفيت باروتامين مواد اوليه كارخانجات فولاد پروژه دوخطه نمودن بافق – ميبد- زرين شهر به طول 520كيلومتردر دستور كار راه آهن ج.ا.ا قرار گرفت كه180كيلومتر اين طرح درمحدوده اداره كل راه آهن يزد مي باشد.

 عبد العلي صاحب محمدي تصريح كرد،عمليات زير سازي  فاز  اول اين پروژه 50 كيلومتر مي باشد كه تا سه ماه ديگر به پايان مي رسد وتا دو ماه ديگر عمليات ريلگذاري آن آغاز خواهد شد .

معاون وزيرراه وشهرسازي، شروع عمليات فاز دوم اين طرح نيز تادو ماه ديگر خبر داد و گفت دراين فاز خط كمر بند ريلي به جهت انتقال قطارهاي باري به محدوده خارج از شهرستان يزد اجرا مي شود.

مدير عامل راه آهن ج.ا.ا ازصدور مجوز احداث بندر خشك در استان يزد خبر دادوتصريح كرد به دليل تقويت صادرات وترانزيت كالا بندر خشك در اين استان احداث مي شود.