نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد مسئولان از سالمند نابيناي موفق بافقي

بازديد مسئولان از سالمند نابيناي موفق بافقيبه مناسبت دومين روز از هفته سالمندان و به منظور پاسداشت مقام اين عزيزان و نيز تقدير از زحمات آنها برخي از مسئولان شهرستان از سالمند نابيناي بافقي و خانواد وي بازديد نمودند.

در اين بازديد كه رئيس بهزيستي و رئيس شبكه بهداشت شهرستان به همراه كارشناسان حضور داشتند ضمن بازديد از اين عزيزان بطور مستقيم در جريان مشكلات زندگي آنها قرار گرفتند.

سرپرت خانواده فرد نابينايي مي باشد كه حدود چهل است دچاراين معلوليت شده است.پس از ازدواج،تامين مخارج زندگي بيشتر برعهده همسر وي بوده است كه وي نيز از سالمندان موفق اين شهرستان مي باشد.سالمند نابينا از طريق كارگري و بنايي مخارج زندگي را فراهم مي نمود و همسر وي نيز از همان ابتدا تاكنون از طريق حصير بافي،بادبزن بافي  ساير مخارج زندگي را تهيه نموده است.اين زوج موفق داراي 7 فرزند مي باشند.

در اين بازديد تست قند خون و تست فشار خون اين خانواده گرفته شد و توسط پزشك ويزيت شدند و قرار شد داروهاي انها توسط شبكه بهداشت تهيه شود.در پايان با اهداي هديه از طرف اداره بهزيستي و شبكه بهداشت از اين عزيزان تقدير شد.