نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد معاون دانشگاه فني و حرفه اي كشور از مركز علمي كاربردي بافق

بازديد معاون دانشگاه فني و حرفه اي كشور از مركز علمي كاربردي بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ ظهر روز گذشته، فيروز معاون اداري و مالي دانشگاه فني و حرفه اي كشور به اتفاق زاده رحماني فرماندار بافق و فخرالديني رئيس دانشگاه فني و حرفه اي استان از مركز علمي و كاربردي بافق بازديد كردند.
 
بررسي فضاي فيزيكي، كارگاه ها، نوع رشته هاي داير و مورد نياز، وضعيت نيروي انساني اين واحد از جمله اهداف اين بازديد اعلام شده است.