نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب


بازديد معاون فرماندار بافق از نانوايي هاي شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق، "حسين ندافيان" معاون فرماندار بافق از كليه نانوايي هاي سطح شهرستان بافق در دو نوبت صبح و شب بازديد بعمل آورد .

به گزارش رسيده دراين بازديد دو نانوايي كه تعطيلي غير مجاز داشتند جريمه نقدي شدند.