نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد چند ساعته بازرسين دولت از وضعيت پيشرفت پرو‍‍‍‍ژه ها و طرحهاي مصوب در بافق

بازديد چند ساعته بازرسين دولت از وضعيت پيشرفت پرو‍‍‍‍ژه ها و طرحهاي مصوب در بافق


بازديد چند ساعته بازرسين دولت از وضعيت پيشرفت پرو‍‍‍‍ژه ها و طرحهاي مصوب در بافق

اكيپي از بازرسين دولتي از پروژه هاي مهم در حال انجام  مربوط  به قول هاي سفرهاي رياست جمهوري بازديد به عمل آوردند .

در اين بازديد از پيشرفت پروژه هاي فولاد ،راه آهن دو خطه بافق – اردكان ،پست 400 كيلو وات طبس – بافق و مهدي آباد ، گاز رساني به بافق ،تعميرات لو كو مو تيو ،گمرك،احداث پلي كلينك و...... كه عمدتا مشكل اعتباري دارند گزارش تهيه شد تا مورد بررسي قرار گيرند.

ندافيان معاون فرماندار گفت: ما در خواست كرديم كه با توجه به دستور اخير رئيس جمهور مبني بر اجراي پروژه گاز ،پيشنهاد مادر خصوص تمهيد مقدمات اين پروژه و كلنگ افتتاح در هفته دولت عملي گردد.