نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از مسکن مددجویان و گمرک بافق

بازدید از مسکن مددجویان و گمرک بافق


با حضور سرپرست فرمانداری بافق صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ؛ سرپرست فرمانداری بافق در بازدیدی از پروژه های عمرانی شهرستان ،از روند فعالیت کاری مسکن مددجویان بهزیستی و گمرک بافق مطلع شد.

"علیرضاصمدی" در بازدید از مسکن مددجویان با اشاره به کم بودن نظارت و کاهش کیفیت کار خواستار نظارت دقیق ، بهتر و بیشتر کارشناسان بخصوص ناظران دفتر فنی شد.