نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید استاندار یزد از پروژه کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق

بازدید استاندار یزد از پروژه کارخانه گندله سازی سه چاهون بافقاستاندار یزد و هیئت همراه از پروژه کارخانه گندله سازی پنج میلیون تنی سه چاهون بافق بازدید کرد.