نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه مرمت آسیاب قدیمی و کارگاه صنایع دستی روستای مبارکه

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه مرمت آسیاب قدیمی و کارگاه صنایع دستی روستای مبارکهبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، صبح امروز پورامینی بخشدار به همراه حیدری دهیار و خواجه پور عضو شورای اسلامی روستا از پروژه مرمت آسیاب قدیمی و کارگاه صنایع دستی روستای مبارکه بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید دهیار مبارکه گزارشی از پیشرفت فیزیکی و کارهای صورت گرفته ارائه نمود.
سپس بخشدار مرکزی ضمن تایید عملکرد دهیاری و شورای مبارکه در حفظ و بازسازی این بنا تاکید کرد با توجه محدود بودن آثار ارزشمند باقی مانده در روستای مبارکه دهیاری نسبت به شناسایی و حفظ سایر آثار موجود اقدام نماید.