نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق از مدارس دهستان سبزدشت و کوشک

بازدید بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق از مدارس دهستان سبزدشت و کوشکبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، صبح روز شنبه 14 مهرماه و با حضور پورامینی بخشدار مرکزی و قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان از مدارس روستایی دهستان کوشک و سبزدشت بازدید و از  در جریان مشکلات و کمبودهای مدارس قرار گرفتند.

دراین بازدید مقرر شد با توجه به  فرارسیدن فصل سرما گاز کشی مدرسه روستای بساب و هم چنین تامین آب گرم  برای مدرسه کوشک در اولویت قرار گیرد. در ضمن برای اولین بار و با توجه به محروم بودن اکثریت دانش آموزان مدارس مذکور و به منظور یکنواختی در نوع پوشش نسبت به تامین روپوش و فرم مدرسه برای کلیه دانش آموزان اقدام گردد.